© 2006 Tri Barbara Thiering

Tässä sarjassa esitellään lyhyin elämänkerroin historian johtohahmoja Jeesuksen ajalta.  Linkit johdattavat aikalaishistorioitsijoiden teoksiin, joihin on jo aiemmin viitattu.
Jatka seuraavaan otsikkoon kohdassa Elämänkerrat:  Simon Magus

tai valitse mikä tahansa otsikko vasemmanpuoleisesta menusta.

(Jos käytät vaihtoehtoa ”without frames” (ilman kehyksiä), palaa menun sisältävälle edelliselle sivulle napsauttamalla kohdassa ”Edellinen”.)

Copyright tämän sivun teksteihin on organisaatiolla
The Pesher of Christ web site
The Pesher of Christ web site (English)